Hydraulic Adapter Sleeves Hydraulic Withdrawal Sleeve Precision Nuts Hydraulic Nuts Adapter Sleeves MS Locking Devices Withdrawal Sleeves Hook wrenc Locknuts Lock Washers
Contact: Chuntao Bao
Phone:13801413123
Fax:0515-81187009
Website:www.xs-cc.com
Address:Development Zone, Xiangshui, Jiangsu, China
Xiangshui County Chuangcheng Adapter Sleeves Co.,Ltd
Contact: Chuntao Bao
Phone:13801413123
Tel:0515-81187006(The Ministry of Foreign Trade)
0515-81187008(Ministry of Internal Trade)
0515-81187007(Documentation)
Fax:0515-81187009
Website:www.xs-cc.com
E-mail:bct@xscc.com.cn(The Ministry of Foreign Trade)
ccas@xscc.com.cn(Ministry of Internal Trade)
QQ:2539893250
Address:Development Zone, Xiangshui, Jiangsu, China